Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Tegram Projekt OÜ taotluse projektile, mille eesmärgiks on saada õiguskaitse uudsele köitmistehnikale. Projekti kogumaksumus on 4080,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 816,00 eurot ja toetus maksimaalselt 3264,00 eurot.

Antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr.1407/2013, 18.12.2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013 lk. 1-8 mõistes)

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 19.01.2016. a. ja lõppkuupäev on 18.01.2017.a.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti tulemus:
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) registreerimistunnistus(ed).
Eesti Patendiameti poolt välja antud KASULIKU MUDELI TUNNISTUS