ÜLDINFO

Veebipoe TEGRAM omanik on Tegram Projekt OÜ (registrikood 12963887, asukohaga Janusse-Peetri talu, Kiuma küla, Põlva vald, Põlvamaa, 63208).
Ostu-ja müügitingimused, kauba- ja hinnainfo (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes TEGRAM e-poe (edaspidi Veebipood) vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kauba kättetoimetamise viisist (kauba kohaletoimetamist teostava teenusepakkuja hinnakirjast). Ostja teavitab Veebipoodi paki kättetoimetamise viisist. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Müüjal on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.tegram.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.


TELLIMUSE VORMISTAMINE

Kauba tellimiseks tuleb Ostjal soovitud toode või tooted ostukorvi lisada, vajutades nuppu „Lisa ostukorvi“. Lehe ülaserva ilmub kirje „Soorita ost“.

Tellimuse vormistamiseks kontrolli üle tellitud kaup, kogus(ed) ja summa. Vali kauba kohaletoimetamist teostav teenusepakkuja ja asukoht. Põlvas saab kauba üle anda käest- kätte, vali variant „Tulen ise järele“. Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud ja Veebipoe tingimustega tutvutud ning nõustutud, teeb Ostja märke „Nõustun veebipoe tingimustega“ lahtrisse ning vajutab nupule «Soorita ost».

Ostja täidab kohaletoimetamise info ja vaatab tellimuse üle. Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem pretensioonide lahendamine.

Tellimuse vormistamisel saadetakse Ostja e-posti aadressile arve. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Tasumine toimub arve alusel, ettemaksuga 3 päeva jooksul.

Juriidilistele isikutele toimub arve tasumine vastavalt määratud maksetähtajale.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul teate saatmisest.

KOHALETOIMETAMINE

Kaupu saadetakse kõikjale Eesti piirkondadesse. Kauba saatmiskulud kannab ostja, mis on kirjas kauba kohaletoimetamist teostava teenusepakkuja hinnakirjas. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub saadetise kohaletoimetamine 8 tööpäeva jooksul, Soome 3-5 tööpäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

TAGANEMISÕIGUS

Tarbijale müügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele VÕS vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul [VÕS § 53 lg-s 4 loetletud tingimustel ei võeta tagasi tooteid, mis on esitatud ja valmistatud tellija/tarbija isiklike vajaduste ja tingimuste kohaselt]. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Veebipoel on õigus kaupa mitte tagasi osta ja  ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

-       pärast kauba üleandmist Ostjale;

-       otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;

-       loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;

-       Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;

-       volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi küsida Veebipoe haldaja käest. Taganemise avaldus saata e-posti aadressile margetryytli@gmail.com  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt. vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

                                    PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
 
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile margetryytli@gmail.com või helistada tel. +372 5086422  Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kätte toimetamiseks. Kõik Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Veebipood ei saada Ostjale uudiskirju ega pakkumisi ostja e-maili aadressile.

Kõik Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, ettevõtte nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress, e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale ettevõttele/isikule üksnes kauba kättetoimetamiseks.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tegram@online.ee  Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS

Veebipood vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Veebipoe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Veebipood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel)

Veebipoe ja Ostja vahelised toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid TEGRAM Veebipoodi e-posti aadressile  margetryytli@gmail.com  või helistab telefonil +372 5086422 

Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks
Tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Menetlustingimustega saab lähemalt tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon .

Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks saab tarbija pöörduda tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole, mille leiab siit:  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show